Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 27-7-2011 ΚΑΙ ΤΡΑΠΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ

Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 21 του Ν. 4055/2012, ορίζεται ρητώς ότι για τις καταψηφιστικές αγωγές που ασκήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3994/2011 (27-7-2011) και μετατράπηκαν εν μέρει ή καθ’ ολοκληρίαν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος αυτού, δεν οφείλεται δικαστικό ένσημο για το αναγνωριστικό αίτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου